เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2023 บริษัทกลุ่มผดุงศิลป์ จัดทำบุญเลี้ยงพระ เนื่องในโอกาสส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2024

เพื่อความสิริมงคล แด่พนักงาน โดยมีคณะผู้บริหารและพนักงานทุกระดับเข้าร่วมพิธี พร้อมกันนี้ได้จัดกิจกรรมกินเลี้ยงสังสรรค์และจับฉลากมอบรางวัลของขวัญปีใหม่กับพนักงานทุกคน.

รูปภาพทั้งหมดอยู่ภายใต้ลิขสิทธิ์ของ ©กลุ่มบริษัทผดุงศิลป์