งานก่อสร้างสถานีบริการน้ำมันครบวงจร

Showcase 1
Showcase 2
Showcase 3
Showcase 4
Showcase 5
Showcase 6
Showcase 7
Showcase 8
Showcase 9
Showcase 10
previous arrow
previous arrow
next arrow
next arrow

บริษัท ผดุงศิลป์โยธาการ จำกัด (PCW) เป็นบริษัทฯก่อสร้างชั้นนำที่เชี่ยวชาญและมากด้วยประสบการณ์ในงานก่อสร้างสถานีบริการน้ำมัน และก๊าซ ตลอดจนงานอื่นๆที่เกี่ยวข้อง เนื่องจากมีผลงานเป็นที่เชื่อถือ และได้รับความไว้วางใจ จากบริษัทน้ำมันชั้นนำ PCW ได้ก่อสร้างและส่งมอบงานที่โดดเด่นหลายโครงการ ซึ่งกว่าร้อยละ 75 เป็นงานทางด้านก่อสร้าง พัฒนา และปรับปรุงภาพลักษณ์ของสถานีบริการน้ำมัน, ร้านสะดวกซื้อสถานีบริการ, LPG, และสถานีบริการ NGV ซึ่งเมื่อไม่นานมานี้ PCW ได้รับงานก่อสร้างแบบครบวงจรสถานีบริการ NGV สำหรับบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)  PCW นำเสนอการก่อสร้างสถานีบริการครบวงจรทั้งในด้านเครื่องกล, ไฟฟ้า, โยธา, โครงสร้าง, ด้านสิ่งแวดล้อม และโครงสร้างพื้นฐาน

รูปภาพทั้งหมดอยู่ภายใต้ลิขสิทธิ์ของ ©กลุ่มบริษัทผดุงศิลป์