สารจากผู้บริหาร

คุณสุภรา สินสมุทรผดุง
กรรมการผู้จัดการ

กลุ่มบริษัท ผดุงศิลป์ฯ จะรักษาไว้ซึ่งพนักงานชั้นเยี่ยมทั้งในระดับปฎิบัติการ และบริหาร โดยที่ทุกคนมีเป้าหมายเดียวกันในการนำเสนอลูกค้าด้วย ผลงานก่อสร้าง, สินค้า และบริการ ซึ่งไม่เพียงแต่ดีที่สุดเท่านั้น ยังรวมไปถึงบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถเป็นเยี่ยม

ช่างเทคนิคที่ให้บริการด้านต่างๆ ตลอดจนผู้จัดการโครงการทุกคน ได้รับการฝึกฝน และรับรองเป็นอย่างดี นอกเหนือไปจากการมีประสบการณ์ในการทำงานอยู่ในอุตสาหกรรมน้ำมัน และพลังงานอื่นๆ เป็นอย่างดี

กลุ่มบริษัทในเครือ ผดุงศิลป์ฯ พร้อมที่จะต่อสู้ฟันฝ่าอุปสรรคต่างๆ ในอนาคต เพื่อนำเสนอผลงานและ บริการที่มีคุณภาพดี และโดดเด่น สนองตอบต่ออุตสาหกรรมอย่างฉับไว สมกับที่ได้รับความไว้วางใจจากลูกค้า

รูปภาพทั้งหมดอยู่ภายใต้ลิขสิทธิ์ของ ©กลุ่มบริษัทผดุงศิลป์