งานติดตั้งท่อน้ำมันใต้ดินผนัง 2 ชั้น

นอกเหนือจากการเป็นผู้ผลิตถังน้ำมันใต้ดินแบบผนัง 2 ชั้น แล้ว บริษัทฯ ยังได้ทำการขายและติดตั้งท่อน้ำมันผนัง 2 ชั้น ที่ได้รับการรับรองจากกรมธุรกิจพลังงาน ให้ลูกค้าสถานีบริการน้ำมัน เช่น ปตท ตลอดจนกลุ่มบริษัทฯในเครือ มาตั้งแต่ปี 2545 โดยทีมงานที่เป็นพนักงานของบริษัทฯ และได้รับการฝึกอบรมจากเจ้าของผลิตภัณฑ์เป็นอย่างดี ประสบการณ์การติดตั้งกว่า 300 สถานีบริการ ได้เพิ่มพูนทักษะการออกแบบและการติดตั้งที่เน้นคุณภาพ และ ความคุ้มค่า

รูปภาพทั้งหมดอยู่ภายใต้ลิขสิทธิ์ของ ©กลุ่มบริษัทผดุงศิลป์