เกี่ยวกับ : บริษัท ผดุงศิลป์โยธาการ จำกัด

บริษัท ผดุงศิลป์โยธาการ จำกัด (PCW) เป็นบริษัทฯก่อสร้างชั้นนำที่เชี่ยวชาญและมากด้วยประสบการณ์ในงานก่อสร้างสถานีบริการน้ำมัน และก๊าซ ตลอดจนงานอื่นๆที่เกี่ยวข้อง เนื่องจากมีผลงานเป็นที่เชื่อถือ และได้รับความไว้วางใจ จากบริษัทน้ำมันชั้นนำ PCW ได้ก่อสร้างและส่งมอบงานที่โดดเด่นหลายโครงการ ซึ่งกว่าร้อยละ 75 เป็นงานทางด้านก่อสร้าง พัฒนา และปรับปรุงภาพลักษณ์ของสถานีบริการน้ำมัน, ร้านสะดวกซื้อสถานีบริการ, LPG, และสถานีบริการ NGV ซึ่งเมื่อไม่นานมานี้ PCW ได้รับงานก่อสร้างแบบครบวงจรสถานีบริการ NGV สำหรับบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)  PCW นำเสนอการก่อสร้างสถานีบริการครบวงจรทั้งในด้านเครื่องกล, ไฟฟ้า, โยธา, โครงสร้าง, ด้านสิ่งแวดล้อม และโครงสร้างพื้นฐาน

ยิ่งไปกว่านั้น เรายังมีทีมงานผู้เชี่ยวชาญ และมีประสบการณ์ทั่วประเทศ ของงานขออนุญาตก่อสร้าง งานขออนุญาตกักเก็บน้ำมัน งานเกี่ยวกับใบอนุญาตในการประกอบกิจการสถานีบริการต่างๆ รวมไปถึงงานขอสาธารณูปโภค เช่น ประปา ไฟฟ้า เป็นต้น ที่จะคอยให้คำแนะนำ และคำปรึกษา เพื่อให้โครงการของลูกค้าสำเร็จสมบูรณ์ และเปิดให้บริการได้ตามที่ต้องการ

ด้วยการทำงานอย่างทุ่มเท และให้ความสำคัญในรายละเอียดของงาน พนักงานทุกคนของ PCW ได้สร้างชื่อเสียงและฝากผลงานที่มีคุณภาพ โดยแต่ละโครงการมีการวางแผน และจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ และประหยัด เพื่อให้โครงการแล้วเสร็จ และสำเร็จภายใต้กรอบเวลา และงบประมาณที่กำหนด

รูปภาพทั้งหมดอยู่ภายใต้ลิขสิทธิ์ของ ©กลุ่มบริษัทผดุงศิลป์