ประวัติความเป็นมา

Showcase 2
Showcase 9
Showcase 3
Showcase 5
Showcase 6
Showcase 7
Showcase 4
Showcase 8
previous arrow
previous arrow
next arrow
next arrow

คุณอำนวย สินสมุทรผดุง
ผู้ก่อตั้งบริษัท

กลุ่มบริษัทผดุงศิลป์ ได้เริ่มต้นเข้าสู่ธุรกิจเกี่ยวกับสถานีบริการน้ำมันในปี 2507 หรือเมื่อกว่า 50 ปีที่แล้วในนามของ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ผดุงศิลป์การช่าง ซึ่งก่อตั้งโดย คุณอำนวย สินสมุทรผดุง โดยเริ่มรับงานก่อสร้างและปรับปรุงสถานีบริการน้ำมันให้กับบริษัทน้ำมันชั้นนำ ซึ่งบริษัทน้ำมันชั้นนำแห่งแรกคือ บริษัท เชลล์แห่งประเทศไทย จำกัดและจากผลงานซึ่งเป็นที่ยอมรับ ห้างหุ้นส่วนจึงได้รับความไว้วางใจจากบริษัทน้ำมันอื่นๆ ให้เป็นคู่ค้าในส่วนของการก่อสร้างสถานีบริการ เช่น บริษัท คูเวตปิโตรเลี่ยม จำกัด – เดิมคือปั๊มคิวเอท / บริษัท เชฟรอน (ประเทศไทย) จำกัด -- ปั๊มคาลเท็กซ์ / บริษัท คอนอโค (ประเทศไทย) จำกัด -- เดิมคือปั๊มเจท / บริษัท ปตท จำกัด (มหาชน) -- ปั๊มปตท และบริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) -- ปั๊มบางจาก

เนื่องจากผลงานด้านงานก่อสร้างสถานีบริการน้ำมันซึ่งได้มาตรฐานคุณภาพ เป็นที่ยอมรับของลูกค้า ในเวลาต่อมาผู้บริหารรุ่นที่สองโดยคุณชยุตม์พงศ์และคุณสุภรา สินสมุทรผดุงจึงได้ปรับเปลี่ยนโครงสร้างการบริหารและการจัดการ จนเป็นที่มาของการจัดตั้ง บริษัท ผดุงศิลป์ โยธาการ จำกัด ขึ้นในปี 2540 ซึ่งถือได้ว่าเป็นบริษัทที่มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญทางด้านการก่อสร้างสถานีบริการน้ำมันโดยเฉพาะ สามารถรับงานก่อสร้างสถานีบริการแบบครบวงจร รวมถึงงานขออนุญาตต่างๆ

จากการประสบการณ์และเป็นที่รู้จักอย่างดีในธุรกิจสถานีบริการน้ำมัน ทำให้บริษัทมองเห็นโอกาสต่อยอดทางธุรกิจด้วยการผลิตถังน้ำมันใต้ดิน เพื่อสนองตอบต่อการขยายตัวของสถานีบริการน้ำมัน ดังนั้นใน ปี พ.ศ.2536 ผู้บริหารจึงได้จัดตั้งบริษัท ผดุงศิลป์วิศวการ จำกัด ขึ้นเพื่อผลิตถังเหล็กสำหรับจุน้ำมันใต้ดินและบนดิน ตลอดจนผลิตงานโครงสร้างเหล็กต่างๆ เพื่อสนับสนุนงานก่อสร้างสถานีบริการน้ำมันและอื่นๆ ซึ่งมีโรงงานผลิตตั้งอยู่ที่อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี โดยมีกำลังผลิตเริ่มแรกปีละ 400 ใบ และพัฒนาต่อมาจนปัจจุบันมีกำลังการผลิตถึง 2,400 ใบต่อปี ในจำนวนนี้ รวมไปถึงการผลิต “PERMATANK” ซึ่งเป็นถังน้ำมันใต้ดินแบบผนัง 2 ชั้น ซึ่งเป็นเทคโนโลยีที่ได้รับการรับรองจากสถาบันรับรองมาตรฐานสากล คือ Underwriter Laboratory Inc.

นอกจากนี้ บริษัทยังได้ตระหนักอีกว่า ลูกค้ามีแนวโน้มต้องการการสนับสนุนทางธุรกิจแบบครบวงจร ดังนั้น บริษัทจึงได้ขยายธุรกิจเกี่ยวกับอุปกรณ์สำหรับสถานีบริการน้ำมันเพิ่มเติม โดยการติดต่อนำเข้าและให้บริการติดตั้งท่อน้ำมันชนิดผนัง 2 ชั้น จาก KPS ซึ่งเป็นผู้ผลิตที่มีคุณภาพจากประเทศสวีเดน ซึ่งปัจจุบันได้เป็นผลิตภัณฑ์ภายใต้ชื่อของ OPW GLOBAL ซึ่งเป็นบริษัทชั้นนำของโลก ที่ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์สำหรับสถานีบริการน้ำมันครบวงจร

ด้วยความสามารถในการทำธุรกิจได้อย่างครบวงจรของกลุ่มบริษัทผดุงศิลป์ จึงนำไปสู่การพัฒนาและปรับปรุงงานทำงานและบริการเพื่อสนองตอบความต้องการของลูกค้าด้วยคุณภาพที่สูงขึ้น ในราคาที่เหมาะสม

รูปภาพทั้งหมดอยู่ภายใต้ลิขสิทธิ์ของ ©กลุ่มบริษัทผดุงศิลป์