พันธกิจหลัก

เรามุ่งมั่นที่จะมอบ มาตรฐานสูงสุดของความชำนาญงาน และคุณภาพ ด้วยความซื่อสัตย์จริงใจ เป็นกันเอง ตรงเวลา และ บริการอย่างมืออาชีพ

เรามุ่งเน้นที่ จะนำเสนองานก่อสร้าง งานบริการ สินค้า และอุปกรณ์ต่างๆ ในราคาที่เป็นธรรมและแข่งขันได้ เพื่อบรรลุผลกำไรที่สมเหตุสมผล ทั้งต่อลูกค้า และบริษัทเอง

เราจะให้ความสำคัญ และถือเป็นพันธกรณีที่จะปกป้องรักษาสุขภาพและความปลอดภัย ของพนักงาน ลูกค้าและ ผู้เกี่ยวข้องกับธุรกิจ ตลอดจนรับผิดชอบต่อการพิทักษ์รักษาสภาพแวดล้อมของส่วนรวม

รูปภาพทั้งหมดอยู่ภายใต้ลิขสิทธิ์ของ ©กลุ่มบริษัทผดุงศิลป์