คำมั่นสัญญา

กลุ่มบริษัทผดุงศิลป์จะรักษาไว้ซึ่งพนักงานชั้นเยี่ยมทั้งในระดับปฎิบัติการและระดับบริหาร โดยทุกคนมีเป้าหมายเดียวกันในการนำเสนอบริการแก่ลูกค้าด้วย ผลงานก่อสร้าง รวมทั้งสินค้าและบริการ ซึ่งไม่เพียงแต่ดีที่สุดเท่านั้น แต่ยังรวมไปถึงบุคลากรที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญและความสามารถเป็นเลิศ

พนักงานซึ่งเป็นช่างเทคนิคที่ให้บริการในด้านต่างๆ ตลอดจนผู้จัดการโครงการทุกคน ได้รับการฝึกฝนเป็นอย่างดี รวมทั้งได้รับการรับรองจากสถาบันฝึกอบรมด้านเทคนิคที่มีมาตรฐาน นอกเหนือไปจากประสบการณ์ในการทำงานซึ่งคร่ำหวอดอยู่ในอุตสาหกรรมน้ำมันและพลังงานอย่างยาวนาน

กลุ่มบริษัทผดุงศิลป์พร้อมที่จะต่อสู้ฟันฝ่าอุปสรรคต่างๆ ในอนาคต เพื่อนำเสนอผลงานและบริการที่มีคุณภาพ เพื่อสนองตอบต่อความต้องการของลูกค้าอย่างฉับไวสมกับที่ได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าเสมอมา

รูปภาพทั้งหมดอยู่ภายใต้ลิขสิทธิ์ของ ©กลุ่มบริษัทผดุงศิลป์