หน้าหลัก

STI24TOP
STI24
fb23052509
fb23052510
2021STICerPERMATANK-TopProducer
2021STICerTopProducer
sti21-0
sti21-1
03-17858136-o
02-17858136-o
Cer-2018-Page-1
Cer-2018-Page-2
Cer-2017-Page-1
Cer-2017-Page-2
Cer-2016-Page-1
Cer-2016-Page-2
Cer-2015-Page-1
Cer-2015-Page-2
cer2014-1-2
Cer-2012-Page-1
Cer-2012-Page-2
previous arrow
next arrow
Block
ยินดีต้อนรับเข้าสู่ กลุ่มบริษัทผดุงศิลป์
ตลอดระยะเวลากว่า 50 ปี กลุ่มบริษัทผดุงศิลป์ คือผู้เชี่ยวชาญในกิจการธุรกิจน้ำมันครบวงจร ปัจจุบันเรามีสินค้าและบริการดังนี้
Image not available
ให้บริการก่อสร้างสถานีบริการน้ำมัน
Image not available
PERMATANK และถังน้ำมันแบบต่างๆ
Image not available
จำหน่ายและติดตั้งท่อน้ำมันใต้ดินผนัง 2 ชั้น KPS
Image not available
OPW Auto Tank Gauging System (Nano)
Image not available
อุปกรณ์เกี่ยวกับถังน้ำมัน
Slide 1
Image is not available
พันธกิจ

เรามุ่งเน้นที่ จะนำเสนองานก่อสร้าง งานบริการ สินค้า และอุปกรณ์ต่างๆ ในราคาที่เป็นธรรมและแข่งขันได้ เพื่อบรรลุผลกำไรที่สมเหตุสมผล ทั้งต่อลูกค้า และบริษัทเอง

Image is not available
คำมั่นสัญญา

กลุ่มบริษัทในเครือ ผดุงศิลป์ฯ พร้อมที่จะต่อสู้ฟันฝ่าอุปสรรคต่างๆ ในอนาคต เพื่อนำเสนอผลงานและ บริการที่มีคุณภาพดี และโดดเด่น สนองตอบต่ออุตสาหกรรมอย่างฉับไว สมกับที่ได้รับความไว้วางใจจากลูกค้า

Image is not available
นโยบายคุณภาพและความปลอดภัย

กลุ่มบริษัทฯ ในเครือผดุงศิลป์ฯ จะดำเนินการโดยยึดถือนโยบายด้านสุขภาพอนามันความปลอดภัยของพนักงาน ( ลูกจ้างและผู้รับเหมา) และปกป้องสภาพแวดล้อมอย่างเคร่งครัด บริษัทฯ ให้ความสำคัญต่อนโยบายด้านนี้เทียบเท่าเป้าหมายในการดำเนินธุรกิจ

ร่วมงานกับบริษัท ผดุงศิลป์โยธาการ จำกัด

ร่วมงานกับบริษัท ผดุงศิลป์วิศวการ จำกัด

รูปภาพทั้งหมดอยู่ภายใต้ลิขสิทธิ์ของ ©กลุ่มบริษัทผดุงศิลป์