บริษัท ผดุงศิลป์วิศวการ จำกัด ให้การต้อนรับ Mr.Larry’O Shea (Director of Quality Assurance), Steel Tank Insitiute – Steel Plate Fabrication Association ( STI)

ในการตรวจสอบคุณภาพทุกขั้นตอนในกระบวนการผลิต ถังน้ำมันใต้ดิน PERMATANK DOUBLE-WALL เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2023.

รูปภาพทั้งหมดอยู่ภายใต้ลิขสิทธิ์ของ ©กลุ่มบริษัทผดุงศิลป์