กลุ่มบริษัท ผดุงศิลป์ฯ จัดให้มีการคัดกรองอย่างเข้มงวดหลังจากเทศกาลสงกรานต์ เพื่อประเมินความเสี่ยงในการติดโควิดของพนักงาน

และหาทางควบคุมดูแล ก่อนเริ่มงานอีกครั้งหลังจากหยุดยาวในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ทั้งในส่วนสำนักงาน โรงงาน และหน่วยงานก่อสร้าง

รูปภาพทั้งหมดอยู่ภายใต้ลิขสิทธิ์ของ ©กลุ่มบริษัทผดุงศิลป์