padungsilpa

สำหรับงานสถานีบริการน้ำมัน นอกเหนือจากถังน้ำมันใต้ดินซึ่งเป็นส่วนสำคัญอย่างยิ่งแล้ว …

สำหรับงานสถานีบริการน้ำมัน นอกเหนือจากถังน้ำมันใต้ดินซึ่งเป็นส่วนสำคัญอย่างยิ่งแล้ว
งานเดินท่อน้ำมันใต้ดินก็เป็นงานที่สำคัญอีกอย่างหนึ่ง เพราะถ้าหากเกิดความผิดพลาดหรือมีปัญหาก็จะทำให้น้ำมันรั่วลงดินมีผลต่อสภาพแวดล้อมและเป็นอันตรายอย่างยิ่ง

บริษัทผดุงศิลป์ให้ความสำคัญในเรื่องของการทำงาน และการตรวจสอบอย่างเคร่งครัด
ด้วยประสบการณ์มากกว่า 10 ปี ในการติดตั้งท่อน้ำมันใต้ดินแบบผนังสองชั้น KPS Flexible Conductive Pipe บริษัทได้พัฒนาขั้นตอนและวิธีการติดตั้งตลอดจนการตรวจสอบให้ได้มาตรฐานตามที่ผู้ผลิตกำหนดและเป็นไปตามกฎหมายสถานีบริการน้ำมันโดยให้ความสำคัญสูงสุดต่อความคุ้มค่าในการใช้งานของลูกค้า
#ผดุงศิลป์ #ท่อน้ำมัน2ชั้น #padungsilpa #kpspipe

รูปภาพทั้งหมดอยู่ภายใต้ลิขสิทธิ์ของ ©กลุ่มบริษัทผดุงศิลป์