ปี พ.ศ.2560 เป็นอีกปี ที่ ผดุงศิลป์วิศวการ บริษัทผลิตถังน้ำมันใต้ดินของคนไทย สามารถขึ้นอันดับ 1 ของผู้ผลิตถังน้ำมันใต้ดิน PERMATANK …

ปี พ.ศ.2560 เป็นอีกปี ที่ ผดุงศิลป์วิศวการ บริษัทผลิตถังน้ำมันใต้ดินของคนไทย สามารถขึ้นอันดับ 1 ของผู้ผลิตถังน้ำมันใต้ดิน PERMATANK ทั่วสหรัฐอเมริกา และทั่วโลก ด้วยยอดความจุรวมของถังน้ำมัน Permatank จำนวน 1,357 ใบ มากกว่า 9 ล้านแกลลอน โดยได้รับรางวัลดังกล่าวจาก Steel Tank Institute ประเทศสหรัฐอเมริกา

ด้วยความไว้วางใจ จากลูกค้าผู้มีอุปการะคุณทุกท่าน ทำให้บริษัทฯ ก้าวมาถึงจุดนี้ บริษัทฯจึงใคร่ขอกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงมา ณ ที่นี้ และจะตั้งใจพัฒนาคุณภาพงาน และบริการอย่างต่อเนื่อง ตลอดจนเพิ่มพูนศักยภาพ พัฒนาทักษะ ความรู้ความเข้าใจ ของพนักงานทุกระดับ อย่างต่อเนื่องตลอดไป
#permatank #ผดุงศิลป์ #ถังน้ำมัน #undergroundtank

 

รูปภาพทั้งหมดอยู่ภายใต้ลิขสิทธิ์ของ ©กลุ่มบริษัทผดุงศิลป์