บริษัท ผดุงศิลป์วิศวการ จำกัด ได้รับเกียรติจาก เจ้าหน้าที่บริษัท Chevron Thailand และ Chevron Cambodia เข้าเยี่ยมชมการทำงานและกระบวนการผลิต …

บริษัท ผดุงศิลป์วิศวการ จำกัด ได้รับเกียรติจาก เจ้าหน้าที่บริษัท Chevron Thailand และ Chevron Cambodia เข้าเยี่ยมชมการทำงานและกระบวนการผลิต เมื่อวันที่ี 16 พฤษภาคม 2018

รูปภาพทั้งหมดอยู่ภายใต้ลิขสิทธิ์ของ ©กลุ่มบริษัทผดุงศิลป์