บริษัท ผดุงศิลป์วิศวการ จำกัด ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 9001:2015 …

บริษัท ผดุงศิลป์วิศวการ จำกัด ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 9001: 2015 แล้ว เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2018 ที่ผ่านมา จาก TÜV Rheinland Thailand Ltd. ซึ่งเป็นสถาบันที่ให้การรับรองในระดับนานาชาติ พร้อมนี้บริษัทก็จะพัฒนาปรับปรุงระบบการจัดการคุณภาพให้ก้าวหน้าอย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพต่อไป.

รูปภาพทั้งหมดอยู่ภายใต้ลิขสิทธิ์ของ ©กลุ่มบริษัทผดุงศิลป์