สถานีบริการน้ำมัน PT ปากช่อง ก่อสร้างโดยบริษัท ผดุงศิลป์โยธาการ จำกัด …

สถานีบริการน้ำมัน PT ปากช่อง ก่อสร้างโดยบริษัท ผดุงศิลป์โยธาการ จำกัด ก่อสร้างเสร็จแบะเปิดขายน้ำมันไปเมื่อ 28 ธันวาคม 2560
ขอบพระคุณ PTG ที่ให้โอกาสทางบริษัทฯ เป็นส่วนหนึ่งในความสำเร็จ ของท่าน

รูปภาพทั้งหมดอยู่ภายใต้ลิขสิทธิ์ของ ©กลุ่มบริษัทผดุงศิลป์