พนักงานผดุงศิลป์ที่ต้องปฎิบัติงานในหน่วยงานพื้นที่ Esso …

พนักงานผดุงศิลป์ที่ต้องปฎิบัติงานในหน่วยงานพื้นที่ Esso ได้มาทำการสอบเพื่อออกบัตร Safety Passport และ Safety Passport Pro ตามกฏความปลอดภัย ของ Esso Thailand.

รูปภาพทั้งหมดอยู่ภายใต้ลิขสิทธิ์ของ ©กลุ่มบริษัทผดุงศิลป์