กลุ่มบริษัทผดุงศิลป์ ได้จัดให้มีการตรวจสุขภาพของพนักงานประจำปี 2560 …

บริษัทในกลุ่ม ผดุงศิลป์ ได้จัดให้มีการตรวจสุขภาพของพนักงานประจำปี 2560 โดยในปีนี้ได้รับการตรวจจากคณะแพทย์และพยาบาล จากโรงพยาบาล แพทย์รังสิต

ซึ่งทางพนักงานทุกคนได้มาตรวจสุขภาพกันอย่างพร้อมเพรียงกัน เพราะทางบริษัทเชื่อมั่นว่า “ผลงานที่ดีจะเกิดขึ้นได้จากสุขภาพร่างกายที่ดี”

รูปภาพทั้งหมดอยู่ภายใต้ลิขสิทธิ์ของ ©กลุ่มบริษัทผดุงศิลป์