สวัสดีปีใหม่ 2561 …

May the holy Buddha continue to bless you and your family with things that matter most if life – a gift of good health, happy home and peace of mind these holidays and throughout the coming year. Happy new year!
ขออารธนาคุณพระศริรัตนตรัย และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายทั่วสากลโลก
อำนวยอวยพรที่ล้ำค่าแก่ชีวิตให้คุณและครอบครัว ทั้งสุขภาพที่แข็งแรง มีบ้านที่อบอุ่น มีจิตใจที่แข็งแกร่ง ทั้งในเทศกาลแห่งความสุขนี้จวบจนตลอดทั้งปี

สวัสดีปีใหม่

รูปภาพทั้งหมดอยู่ภายใต้ลิขสิทธิ์ของ ©กลุ่มบริษัทผดุงศิลป์