พัฒนาการการก่อสร้างสถานีบริการน้ำมันเพื่อให้ได้มาตรฐานสูงสุด …

พัฒนาการการก่อสร้างสถานีบริการน้ำมันเพื่อให้ได้มาตรฐานสูงสุด👏👏ทั้งในด้านคุณภาพ และความปลอดภัยโดยทำการเชื่อมประกอบโครงหลังคาเหล็กด้านล่าง ทำสี เพื่อทำการตรวจสอบได้ง่ายและทั่วถึง ก่อนยกโครงหลังคาเกาะจ่ายขึ้นไปวางบนหัวเสาด้านบน ซึ่งทั้งหมดนี้ อยู่ภายใต้การควบคุมดูแลอย่างใกล้ชิดของวิศวกรโครงการ ผู้ควบคุมงาน และเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยมากประสบการณ์ ภายใต้นโยบาย “ถูกต้อง ถูกตังค์ ทันเวลา ปลอดภัย”

#งานก่อสร้างสถานีบริการน้ำมัน ปตท. บจก. เจษฎาบดินทร์ออยล์ จ. นนทบุรี โดย #บริษัทผดุงศิลป์โยธาการ จำกัด

รูปภาพทั้งหมดอยู่ภายใต้ลิขสิทธิ์ของ ©กลุ่มบริษัทผดุงศิลป์