กลุ่มบริษัทผดุงศิลป์ ได้จัดอบรมสัมมนาเชิงปฎิบัติการ …

บริษัทผดุงศิลป์วิศวการ จำกัด และ บริษัทผดุงศิลป์โยธาการ จำกัด ได้จัดอบรมสัมมนาเชิงปฎิบัติการ การจัดการแผนดำเนินงานประจำปี2561 เมื่อวันที่ 14-15 ธันวาคม 2560 ณ. ชาโต เดอ เขาใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา.

รูปภาพทั้งหมดอยู่ภายใต้ลิขสิทธิ์ของ ©กลุ่มบริษัทผดุงศิลป์