สิ่งที่บริษัทฯ ให้ความสำคัญอย่างยิ่งคือ …

สิ่งที่บริษัทฯ ให้ความสำคัญอย่างยิ่งคือ ต้องการให้สินค้าถังน้ำมัน Permatank ถึงมือลูกค้าในสภาพที่สมบูรณ์ที่สุด การส่งถังข้ามแดนไปถึงสิงคโปร์ มีการขนถ่ายสินค้าหลายครั้ง โอกาสที่ถังจะกระทบกระแทกเสียหายจึงมีมาก การเพิ่มแผ่นป้องกันข้างถัง จึงช่วยป้องกันความเสียหายจากการขนส่งได้อย่างมาก ในภาพคือ สถานีบริการน้ำมัน ExxonMobil Mountbatten ในสิงคโปร์
ได้มีโอกาสทำงานร่วมกับทีมงานก่อสร้างสถานีบริการน้ำมันมืออาชีพในสิงคโปร์ เห็นถึงความพร้อม การเตรียมงานที่รัดกุม สามารถติดตั้งถัง 6 ใบพร้อมกลบเสร็จภายใน 1 วัน #permatank #ถังน้ำมันใต้ดิน

รูปภาพทั้งหมดอยู่ภายใต้ลิขสิทธิ์ของ ©กลุ่มบริษัทผดุงศิลป์