บริษัท ผดุงศิลป์วิศวการจำกัด ได้จัดพิธีมอบรางวัล …

บริษัท ผดุงศิลป์วิศวการจำกัด ได้จัดพิธีมอบรางวัล เพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้กับพนักงานที่ได้รับใบประกาศผ่านการรับรองการทดสอบช่างเชื่อมอาร์กโลหะด้วยมือ(SMAW,MMA/111) ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ(Thai National Skill Standard) 2G,3G,6G จากกรมพัฒนาฝีมือแรงงานที่ 14 จังหวัดปทุมธานี เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2017

รูปภาพทั้งหมดอยู่ภายใต้ลิขสิทธิ์ของ ©กลุ่มบริษัทผดุงศิลป์