บริษัท ผดุงศิลป์โยธาการ จำกัด ดำเนินการก่อสร้างสถานีบริการน้ำมัน หน่วยงาน ปตท.เอช.ซี.เอ็น.เอ็นเนอร์จี กรุงเทพมหานคร ได้ทำการติดตั้งถังน้ำมันใต้ดิน

โดยให้ความสำคัญอย่างยิ่งในเรื่องมาตรฐานของคุณภาพ และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของผู้เกี่ยวข้องทั้งหมด

-โดยมีขั้นตอนการประชุมความเข้าใจในก่อนการเริ่มงาน ของพนักงานที่เกี่ยวข้อง
-การตรวจสอบใบอนุญาตการทำงาน -การตรวจสอบสถาพรถเครนและเครื่องจักรกลหนัก
-การตรวจสอบความพร้อมสภาพร่างกายและจิตใจของพนักงานขับรถเครน
-ตลอดจนการตรวจสอบถังน้ำมันใต้ดินก่อนทำการติดตั้งในขั้นตอนสุดท้าย
โดยพนักงานผู้รับผิดชอบในการดำเนินการติดตั้งถังน้ำมันใต้ดินของบริษัทผดุงศิลป์โยธาการ ทุกคนจะปฏิบัติตามขั้นตอนการติดตั้งถังน้ำมันใต้ดิน และกฏความปลอดภัยในการทำงานอย่างเคร่งครัด.
.
คิดถึงปั๊มน้ำมัน คิดถึงถังน้ำมัน คิดถึงผดุงศิลป์

รูปภาพทั้งหมดอยู่ภายใต้ลิขสิทธิ์ของ ©กลุ่มบริษัทผดุงศิลป์