ช่างเชื่อมของบริษัทในกลุ่มผดุงศิลป์ จำนวน 10 ราย สามารถผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ

ด้วยความมุ่งมั่นในการพัฒนาฝีมือช่างเชื่อมให้เป็นมาตรฐานและสากล เพื่อเพิ่มศักยภาพ และพัฒนาคุณภาพงานเชื่อม ประกอบถังเหล็ก และโครงสร้างเหล็ก
หลังจากอบรมภาคทฤษฎีและปฏิบัติ ช่างเชื่อมของบริษัทในกลุ่มผดุงศิลป์ จำนวน 10 ราย ทั้งในส่วนของโรงงาน และ งานโครงสร้างของหน่วยงานก่อสร้าง สามารถผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ในสาขาอาชีพช่างอุตสาหการ สาขาช่างเชื่อมอาร์กโลหะด้วยมือ ระดับ 1 จากกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน โดย สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 1 สมุทรปราการ ซึ่งบริษัทฯ ได้จัดให้มีการมอบประกาศนียบัตรดังกล่าวเมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ ที่ผ่านมา

รูปภาพทั้งหมดอยู่ภายใต้ลิขสิทธิ์ของ ©กลุ่มบริษัทผดุงศิลป์