เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2566 กลุ่มบริษัท ผดุงศิลป์ จัดกิจกรรมพิธีรดน้ำพระและขอพรเพื่อความเป็นศิริมงคลจากกลุ่มผู้บริหาร

และร่วมรดน้ำดำหัวพนักงานผู้อาวุโส เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ประจำปี 2566.

รูปภาพทั้งหมดอยู่ภายใต้ลิขสิทธิ์ของ ©กลุ่มบริษัทผดุงศิลป์