บริษัท ผดุงศิลป์วิศวการ จำกัด ได้จัดให้มีการทดสอบตามมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ในสาขาช่างเชื่อมอาร์คโลหะด้วยมือ ระดับที่ ๑

ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๕ โดยสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 1 จ.สมุทรปราการ

โดยมีผู้ผ่านการทดสอบฝีมือช่างเชื่อมภายใต้สถาบันการเชื่อมสากล Training Center for International Standard of Welding ( TCIW ) จำนวน 11 ท่าน ในวันที่ 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 ซึ่งเป็นการพัฒนาฝีมือช่างเชื่อม ของบริษัท ผดุงศิลป์วิศวการ จำกัด ให้เป็นไปตามมาตรฐานฝีมือแรงงาน และ มาตรฐานสากล อย่างต่อเนื่อง

รูปภาพทั้งหมดอยู่ภายใต้ลิขสิทธิ์ของ ©กลุ่มบริษัทผดุงศิลป์