ขอบคุณ TotalEnergies Cambodia ที่ให้โอกาสเราได้เป็นส่วนหนึ่งของความสําเร็จของคุณ

ขอบคุณ TotalEnergies Cambodia ที่ให้โอกาสเราได้เป็นส่วนหนึ่งของความสําเร็จของคุณ #permatank #padungsilpa #ถังน้ํามันใต้ดิน

รูปภาพทั้งหมดอยู่ภายใต้ลิขสิทธิ์ของ ©กลุ่มบริษัทผดุงศิลป์