ปตท. ลีลกิจ ปิโตรเลียม
อ.หนองใหญ่ จ.ชลบุรี เปิดเมื่อ 20/10/65

………………………………………………………………………………………………………
บริษัท ผดุงศิลป์โยธาการ จำกัด ออกแบบและก่อสร้างธุรกิจปั๊มน้ำมันแบบครบวงจร
สามารถติดต่อได้ที่ เบอร์โทร. 02-573-4222, 02-573-3533 เบอร์แฟกซ์ 02-573-7726

รูปภาพทั้งหมดอยู่ภายใต้ลิขสิทธิ์ของ ©กลุ่มบริษัทผดุงศิลป์