บริษัท ผดุงศิลป์วิศวการ จำกัด ให้การต้อนรับ Mr. Byron Williams (Global Environmental & Commercial Manager), ExxonMobil Corporation,

Mr John Mikac (Asia Pacific Regional Manger) ; Mr. Wai-Ming,Shek (Business Manager,Asia Pacific North) ; Mr. Peter Teh (AP Strategist) ExxonMobill , Jacobs & CBRE Team ในโอกาสที่เดินทางมาเยือนประเทศไทย และ ได้เข้าการเยี่ยมชมสถานที่และกระบวนการผลิตถังน้ำมันใต้ดิน PERMATANK รวมถึงผลิตภัณฑ์ต่างๆของบริษัท ผดุงศิลป์วิศวการ จำกัด เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2022 ที่ผ่านมา.

รูปภาพทั้งหมดอยู่ภายใต้ลิขสิทธิ์ของ ©กลุ่มบริษัทผดุงศิลป์