งานฝังถังน้ำมันใต้ดิน สถานีบริการน้ำมัน ปตท.บจก. ลีลกิจ ปิโตรเลียม จ.ชลบุรี

By ผดุงศิลป์ฯ#คิดถึงงานสร้างปั๊มน้ำมันโดยทีมงานคุณภาพ คิดถึงผดุงศิลป์นะคะ#📞02-5733533

รูปภาพทั้งหมดอยู่ภายใต้ลิขสิทธิ์ของ ©กลุ่มบริษัทผดุงศิลป์