บริษัท ผดุงศิลป์วิศวการ จำกัด ได้รับรางวัล PERMATANK TOP PRODUCER ประจำปี 2021 จาก STEEL TANK INSTITUTE

ซึ่งบริษัท ได้รับรางวัลนี้ ต่อเนื่องมากว่า 11 ปีแล้ว บริษัท มุ่งมั่นที่จะรักษาคุณภาพสินค้า และบริการอย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนให้ความสำคัญ ต่อสุขภาพอนามัยและความปลอดภัยของพนักงาน และลูกค้าทุกท่าน ภายใต้นโยบาย “ถูกต้อง ถูกตังค์ ทันเวลา ปลอดภัย”

รูปภาพทั้งหมดอยู่ภายใต้ลิขสิทธิ์ของ ©กลุ่มบริษัทผดุงศิลป์