บริษัท ผดุงศิลป์วิศวการ จำกัด ให้การต้อนรับ Mr.Wai-Ming,Shek Business Manager Asia Pacific North Environmental Solutions,E&PSAP & ExxonMobil Team & Jacobs Team

มาเยี่ยมชมกระบวนการผลิตถังน้ำมันใต้ดินและผลิตภัณฑ์สินค้าต่างๆของบริษัท เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2022.

 

รูปภาพทั้งหมดอยู่ภายใต้ลิขสิทธิ์ของ ©กลุ่มบริษัทผดุงศิลป์