บริษัท ผดุงศิลป์วิศวการ จำกัด ดำเนินการตรวจคัดกรอง Covid-19 พนักทุกคน ทุกระดับ

ซึ่งเป็นการตรวจหาเชื้อCovid-19 แบบ Antigen test Kit (ATK) ครั้งที่2 ในรอบสัปดาห์ หลังเทศกาลปีใหม่ 2022 ตามมาตราการของกระทรวงสาธารณสุข ซึ่งพนักงานทุกคนปลอดภัยไม่พบเชื้อ.

รูปภาพทั้งหมดอยู่ภายใต้ลิขสิทธิ์ของ ©กลุ่มบริษัทผดุงศิลป์