ขอขอบคุณลูกค้า หน่วยงาน พีที อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร

ที่สั่งซื้อถังน้ำมันใต้ดินสองชั้นขนาด 30,000 ลิตร จำนวน 2 ใบ
หากลูกค้าสนใจถังน้ำมันภายใต้นโยบาย “ถูกต้อง-ถูกตังค์-ทันเวลา-ปลอดภัย” นึกถึงผดุงศิลป์ฯนะคะ
………………………………………………………………………………………………………
สามารถติดต่อได้ที่ เบอร์โทร.02-593-1109-10,
089-133-7289 , 083-999-5544 , 081-335-9072 แฟกซ์ 02-593-1112

รูปภาพทั้งหมดอยู่ภายใต้ลิขสิทธิ์ของ ©กลุ่มบริษัทผดุงศิลป์