บ.ผดุงศิลป์ฯ ขอขอบคุณลูกค้า บ.เชฟรอนฟิลิปปินส์ – แอลเอ็น 5650 คาลเท็กซ์วิลสัน ประเทศฟิลิปปินส์

ที่สั่งซื้อถังน้ำมันใต้ดินสองชั้นขนาด 40,000 ลิตร จำนวน 2 ใบ ในสถานการณ์ที่ไม่เอื้ออำนวยสำหรับการเดินทาง เราก็มีบริการให้คำแนะนำในการติดตั้งถังออนไลน์อีกด้วย เพื่อให้ลูกค้าลงถังได้อย่างไม่มีปัญหา และเป็นไปตามแผน ที่ลูกค้าได้ตั้งไว้
……………………………………………………
“ถูกต้อง-ถูกตังค์-ทันเวลา-ปลอดภัย” นึกถึงผดุงศิลป์ฯ
ลูกค้าสามารถติดต่อได้ที่ เบอร์โทร.02-593-1109-10 ,
089-133-7289 , 083-999-5544 , 081-335-9072 แฟกซ์ 02-593-1112

 

รูปภาพทั้งหมดอยู่ภายใต้ลิขสิทธิ์ของ ©กลุ่มบริษัทผดุงศิลป์