บริษัทในกลุ่มผดุงศิลป์ ได้ดำเนินการจัดให้พนักงานในทุกระดับ ทุกคน เข้ารับการฉีดวัคซีน ตามมาตราการป้องกันการระบาดของไวรัส Covid-19 ในหน่วยงาน โรงพยาบาลของรัฐและหน่วยฉีดวัคซีนที่รัฐบาลกำหนด.

ขณะนี้มีพนักงานทุกคนเข้ารับวัคซีนเข็ม 1 ครบทุกคนทั้งในส่วนของโรงงาน (ไทยและต่างด้าว) และหน่วยงานก่อสร้างทุกแห่ง และมีประมาณ 20% ที่ได้รับเข็ม 2 แล้ว คาดว่าภายในเดือนกันยายน พนักงานทุกคน จะได้รับวัคซีนเข็มสองเป็นสัดส่วนถึง 90% ของพนักงานทั้งหมด

ทั้งนี้การจัดหาวัคซีนให้กลุ่มพนักงาน ก็เพื่อให้เป็นไปตามมาตรการป้องกันโควิด-19 และสร้างความเชื่อมั่นให้กับลูกค้าผู้มีอุปการะคุณทุกท่าน

#padungsilpa #ผดุงศิลป์ #ถังน้ำมัน #ก่อสร้างปั้มน้ำมัน #permatank #covid19vaccine

รูปภาพทั้งหมดอยู่ภายใต้ลิขสิทธิ์ของ ©กลุ่มบริษัทผดุงศิลป์