บริษัท ผดุงศิลป์วิศวการ จำกัด ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 9001: 2015 เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2021 ที่ผ่านมา

จาก TÜV Rheinland Thailand Ltd. ซึ่งเป็นสถาบันที่ให้การรับรองในระดับนานาชาติ ซึ่งบริษัทผดุงศิลป์ ได้รับการรับรองมาตราฐานคุณภาพ ตั้งแต่ปี 2006 และจะรักษาคุณภาพสินค้าและการบริการที่ดี อย่างต่อเนื่องสืบไป.

รูปภาพทั้งหมดอยู่ภายใต้ลิขสิทธิ์ของ ©กลุ่มบริษัทผดุงศิลป์