บริษัท ผดุงศิลป์วิศวการ จำกัด ได้มีการฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อโดยรอบพื้นที่บริษัท จุดผ่านเข้าออก และจุดสัมผัสต่างๆ

เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 สร้างความมั่นใจและปลอดภัยให้กับพนักงาน และผู้มาติดต่อบริษัท.

รูปภาพทั้งหมดอยู่ภายใต้ลิขสิทธิ์ของ ©กลุ่มบริษัทผดุงศิลป์