บริษัทผดุงศิลป์วิศวการ จำกัด ได้จัดอบรมและฝึกซ้อมแผนฉุกเฉิน การดับเพลิงและอพยพหนีไฟ ประจำปี 2020

จากหน่วยงาน กองบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลเมืองปทุมธานี เพื่อให้พนักงานได้เข้าใจและสามารถปฏิบัติตามขั้นตอนการเผชิญเหตุฉุกเฉินอัคคีภัยได้อย่างชำนาญและรวดเร็วทันท่วงที เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2020.

รูปภาพทั้งหมดอยู่ภายใต้ลิขสิทธิ์ของ ©กลุ่มบริษัทผดุงศิลป์