สถานีบริการน้ำมัน ปตท. บจก. ไชโยธุรกิจน้ำมัน จ. อ่างทอง เปิดแล้วนะคะ

ผู้บริหารบริษัท ผดุงศิลป์โยธาการ จำกัด ร่วมแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสเปิดสถานีบริการน้ำมัน ปตท. บจก. ไชโยธุรกิจน้ำมัน จ. อ่างทอง #นึกถึงปั๊มน้ำมันสวยๆ คิดถึงผดุงศิลป์นะคะ

#padungsilpa #ก่อสร้างปั้มน้ำมัน #สถานีบริการน้ำมัน #PTTOR #Permatank

รูปภาพทั้งหมดอยู่ภายใต้ลิขสิทธิ์ของ ©กลุ่มบริษัทผดุงศิลป์