บริษัท ผดุงศิลป์โยธาการ จำกัด ได้ให้การต้อนรับคณะอาจารย์ นำโดย รองศาสตาจารย์ ดร.ธนิต ธงทอง

พร้อมด้วยคณะนิสิตทั้งชาวไทยและต่างชาติจาก สาขาวิศวกรรมการก่อสร้างและการบริหาร ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้เข้ามาศึกษาดูงานและฟังบรรยาย “การบริหารจัดการงานก่อสร้างและระบบการทำงานให้ปลอดภัย ของการก่อสร้างสถานีบริการน้ำมัน” โดยมีผู้บริหาร และผู้จัดการฝ่ายวิศวกรรมรวมทั้งทีมงานได้บรรยายและอธิบายพร้อมนำคณะนิสิตชมและศึกษาสถานที่ทำงานจริง ณ หน่วยงานก่อสร้างสถานีบริการน้ำมัน ปตท.สยามโทเทิลเอ็นเนอร์จี้ กม.17 ถนนพระราม2 เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2020.

#padungsilpa #ก่อสร้างปั้มน้ำมัน #สถานีบริการน้ำมัน #PTTOR #Permatank

รูปภาพทั้งหมดอยู่ภายใต้ลิขสิทธิ์ของ ©กลุ่มบริษัทผดุงศิลป์