บริษัท ผดุงศิลป์โยธาการ จำกัด ได้จัดอบรม นโยบายคุณภาพและความปลอดภัยประจำปี เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2020

โดยมีผู้บริหารและพนักงานทุกระดับรวมทั้ง Supplier เข้าร่วมอบรมและรับฟังบรรยายจากผู้บริหารและผู้รับผิดชอบในฝ่ายต่างๆ เพื่อเน้นย้ำให้กับพนักงาน ตระหนักและคงคุณภาพในการทำงานให้สมกับความไว้วางใจจากลูกค้าในการก่อสร้างสถานีบริการน้ำมันต่อไป.

รูปภาพทั้งหมดอยู่ภายใต้ลิขสิทธิ์ของ ©กลุ่มบริษัทผดุงศิลป์