โควิด ก็ไม่อาจปิดกั้นการส่งถัง Permatank® ของบริษัท ผดุงศิลป์วิศวการ จำกัด (STI PERMATANK TOP PRODUCER) ได้ งั้นเหรอ???

เพื่อการสนับสนุนแผนงานของลูกค้าให้เป็นไปตามแผน บริษัทได้จัดส่งถังน้ำมันไปให้ลูกค้าที่ประเทศสิงคโปร์เพื่อให้ทันต่อความต้องการของลูกค้า ในช่วงเวลาที่ยากเกินความควบคุมเช่นนี้ บริษัทก็ยังคงให้บริการลูกค้าสม่ำเสมอเพราะความสำคัญของลูกค้าต้องมาก่อนค่ะ

#ถังสองชั้น #ท่อสองชั้น คุณภาพดี ต้องที่ผดุงศิลป์ฯ
#ติดต่อเบอร์ 02-593-1109-10
#เชลล์ #บางจาก #คาลเท็กซ์ #ปตท #PTTOR #PTTRM #พีที #เอสโซ่ #Total

รูปภาพทั้งหมดอยู่ภายใต้ลิขสิทธิ์ของ ©กลุ่มบริษัทผดุงศิลป์