อยู่ใกล้เขา เราก็ส่ง

ขอขอบคุณลูกค้าเอสโซ่ จ.สระบุรี ที่สั่งซื้อถังมาตลอด ปั๊มนี้เป็นปั๊มที่ 3 แล้วในปีนี้ ใช้ถังดี ยอดขายต้องดีตามแน่นอนค่ะ
#ถังสองชั้น #ท่อสองชั้น คุณภาพดี ต้องที่ผดุงศิลป์ฯ

รูปภาพทั้งหมดอยู่ภายใต้ลิขสิทธิ์ของ ©กลุ่มบริษัทผดุงศิลป์