ถ้าขอมา เราก็จัดให้! ไร้กังวล

สำหรับการลงทุนที่คุ้มค่าของลูกค้า ก็เป็นอีก 1 หัวข้อที่เราตระหนักและให้ความสำคัญมาโดยตลอด บริษัทจึงผลิตถังที่แบ่งช่องไม่เท่ากัน หลากหลายความจุ เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า สามารถใส่โปรดักส์น้ำมันได้หลายชนิดเหมาะสำหรับลูกค้าทุกกลุ่ม

รูปภาพทั้งหมดอยู่ภายใต้ลิขสิทธิ์ของ ©กลุ่มบริษัทผดุงศิลป์