บริษัท ผดุงศิลป์วิศวการ จำกัด ได้จัดให้มีกิจกรรม สวดมนต์และนั่งสมาธิทุกวันพระในสัปดาห์

เป็นกิจกรรมที่จัดต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 ซึ่งผู้บริหารและพนักงานในทุกระดับ ได้เข้าร่วมอย่างสม่ำเสมอมา ซึ่งในกิจกรรมดังกล่าวเน้นการปฎิบัติเป็นหลัก มีการอบรมพัฒนาจิตใจด้วยการสวดมนต์ นั่งสมาธิ การสวดมนต์และเจริญสมาธิภาวนา เป็นกิจกรรมที่สำคัญกิจกรรมหนึ่ง

เป็นกุศโลบายสำคัญที่ใช้ในการสร้างภูมิคุ้มกันทางด้านจิตใจทำให้ทุกคนมีสติ และสมาธิในการทำงานและใช้ชีวิต ฝึกจิตให้มีเมตตา มุ่งดี มุ่งเจริญต่อกัน เป็นการเสริมสร้างคุณธรรมและความสามัคคีร่วมกัน.

รูปภาพทั้งหมดอยู่ภายใต้ลิขสิทธิ์ของ ©กลุ่มบริษัทผดุงศิลป์