บ.ผดุงศิลป์ฯ เป็นตัวแทนจำหน่ายและติดตั้งท่อน้ำมันชนิดผนัง 2 ชั้น (นำไฟฟ้า) KPS Conductive Pipe (EN13463-1) แต่เพียงผู้เดียว

ซึ่งท่อน้ำมัน 2 ชั้นนี้ เป็นไปตามมาตรฐานกฎกระทรวงสถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิง ที่ต้องใช้ในสถานีบริการระบบแรงดัน (Submersible System) เท่านั้น เมื่อเดินท่อเสร็จแล้ว ก็จะมีการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่รวมถึงเจ้าหน้าที่พลังงาน เพื่อให้ลูกค้าสามารถเปิดสถานีบริการน้ำมันได้ตามกฎกระทรวง

นึกถึง#ถังสองชั้น #ท่อสองชั้น คุณภาพดี ต้องที่ผดุงศิลป์ฯ

รูปภาพทั้งหมดอยู่ภายใต้ลิขสิทธิ์ของ ©กลุ่มบริษัทผดุงศิลป์