ขั้นตอนการติดตั้งถังน้ำมันเป็นหัวใจหลักอย่างหนึ่งในการทำปั๊มน้ำมัน

ซึ่ง บ.ผดุงศิลป์ฯ เล็งเห็นถึงความสำคัญตรงจุดนี้ ลูกค้าซื้อถังไปแล้ว ต้องใช้งานให้คุ้มค่ากับเงินที่จ่ายไป บริษัทฯ จึงจัดให้มีการอบรมการติดตั้งถังอย่างถูกต้องให้กับลูกค้า ซึ่งในครั้งนี้ได้รับความไว้วางใจจากบริษัท ปิโตรเลียมไทยคอร์ปอเรชั่น และผู้รับเหมา เข้าร่วมอบรมโดยพร้อมเพรียงกัน
#นึกถึงถังสองชั้น #ท่อสองชั้น คุณภาพดี ต้องที่ผดุงศิลป์ฯ

รูปภาพทั้งหมดอยู่ภายใต้ลิขสิทธิ์ของ ©กลุ่มบริษัทผดุงศิลป์