ขอขอบคุณในความไว้วางใจของ บริษัท ปิโตรเลียมไทยคอร์ปอเรชั่น จำกัด ที่ได้ทำสัญญาระยะยาว

หากลูกค้าที่จะเปิดปั๊มน้ำมันแบรนด์พีที จะได้ใช้ถังน้ำมันของ
บ.ผดุงศิลป์ฯ แน่นอน คุณภาพดี ไม่ผิดหวัง สมการรอคอย ค่ะ
#นึกถึงถังสองชั้น ถังคุณภาพดี ต้องที่ผดุงศิลป์ฯ
#ติดต่อเบอร์ 02-593-1109-10

รูปภาพทั้งหมดอยู่ภายใต้ลิขสิทธิ์ของ ©กลุ่มบริษัทผดุงศิลป์